跳到主要内容
跳到主要内容

Table Query Plan Action

Table Query Plan Action

Request

POST /api/<db>/<table>/_query_plan

Description

给定一个 SQL,用于获取该 SQL 对应的查询计划。

该接口目前用于 Spark-Doris-Connector 中,Spark 获取 Doris 的查询计划。

Path parameters

 • <db>

  指定数据库

 • <table>

  指定表

Query parameters

Request body

{
"sql": "select * from db1.tbl1;"
}

Response

{
"msg": "success",
"code": 0,
"data": {
"partitions": {
"10039": {
"routings": ["10.81.85.89:9062"],
"version": 2,
"versionHash": 982459448378619656,
"schemaHash": 1294206575
}
},
"opaqued_query_plan": "DAABDAACDwABDAAAAAEIAAEAAAAACAACAAAAAAgAAwAAAAAKAAT//////////w8ABQgAAAABAAAAAA8ABgIAAAABAAIACAAMABIIAAEAAAAADwACCwAAAAIAAAACazEAAAACazIPAAMIAAAAAgAAAAUAAAAFAgAEAQAAAA8ABAwAAAACDwABDAAAAAEIAAEAAAAQDAACDwABDAAAAAEIAAEAAAAADAACCAABAAAABQAAAAgABAAAAAAMAA8IAAEAAAAACAACAAAAAAAIABT/////CAAX/////wAADwABDAAAAAEIAAEAAAAQDAACDwABDAAAAAEIAAEAAAAADAACCAABAAAABQAAAAgABAAAAAAMAA8IAAEAAAABCAACAAAAAAAIABT/////CAAX/////wAADAAFCAABAAAABgwACAAADAAGCAABAAAAAA8AAgwAAAAAAAoABwAAAAAAAAAACgAIAAAAAAAAAAAADQACCgwAAAABAAAAAAAAJzcKAAEAAAAAAAAnNwoAAgAAAAAAAAACCgADDaJlqbrVdwgIAARNJAZvAAwAAw8AAQwAAAACCAABAAAAAAgAAgAAAAAMAAMPAAEMAAAAAQgAAQAAAAAMAAIIAAEAAAAFAAAACAAE/////wgABQAAAAQIAAYAAAAACAAHAAAAAAsACAAAAAJrMQgACQAAAAACAAoBAAgAAQAAAAEIAAIAAAAADAADDwABDAAAAAEIAAEAAAAADAACCAABAAAABQAAAAgABP////8IAAUAAAAICAAGAAAAAAgABwAAAAELAAgAAAACazIIAAkAAAABAgAKAQAPAAIMAAAAAQgAAQAAAAAIAAIAAAAMCAADAAAAAQoABAAAAAAAACc1CAAFAAAAAgAPAAMMAAAAAQoAAQAAAAAAACc1CAACAAAAAQgAAwAAAAIIAAQAAAAACwAHAAAABHRibDELAAgAAAAADAALCwABAAAABHRibDEAAAAMAAQKAAFfL5rpxl1I4goAArgs6f+h6eMxAAA=",
"status": 200
},
"count": 0
}

其中 opaqued_query_plan 为查询计划的二进制格式。

Examples

 1. 获取指定 sql 的查询计划

  POST /api/db1/tbl1/_query_plan
  {
  "sql": "select * from db1.tbl1;"
  }

  Response:
  {
  "msg": "success",
  "code": 0,
  "data": {
  "partitions": {
  "10039": {
  "routings": ["192.168.1.1:9060"],
  "version": 2,
  "versionHash": 982459448378619656,
  "schemaHash": 1294206575
  }
  },
  "opaqued_query_plan": "DAABDAACDwABD...",
  "status": 200
  },
  "count": 0
  }